Ako pracujeme a hodnotíme

Ako nezávislá a porovnávacia stránka sa vám snažíme na základe objektívnych parametrov, porovnaní a testov poskytnúť čo najlepšiu možnú podporu pri nákupnom rozhodovaní. Pred samotným vznikom porovnávacieho testu sa riadime nižšie uvedenými krokmi. Výstup vo forme nášho odporúčania, niekedy zaberie desiatky hodíny.

1.

Pred samotným vytvorením porovnávacieho testu je potrebné si naštudovať danú problematiku a získať tak kompletný prehľad o téme. Pri štúdiu okrem slovenských zdrojov používame aj zahraničné (česky, nemecky a anglicky napísané). Naštudovanie problematiky je základom pre spracovanie kvalitného a hodnotného testu. Na praktické a odborné tipy oslovujeme odborníkov, ktorí majú denno-denné skúsenosti s problematikou, ktorej sa týka téma.

2. 

Po naštudovaní problematiky redaktor vyberá produkty do porovnávacieho testu, ktoré je možné kúpiť na slovenskom trhu. Vyberáme produkty zo všetkých značiek na trhu, tak aby sme obsiahli čo najširšie spektrum (cena, dostupnosť, recenzie, parametre, …). Pri výbere berieme do úvahy aj hodnotenia zo strany užívateľov a výsledky zahraničných renomovaných stránok.

3.

Treťou časťou je nastavenie hodnotiacich parametrov na základe predchádzajúcich bodov. Hodnotiace parametre sú nastavené vždy tak, aby boli nezávislé a neutrálne. Výrobcovia nás pri porovnávacom teste v žiadnom prípade neovplyvňujú. Pri nastavení parametrov zohľadňujeme dôležité aj menej dôležité faktory, ktoré by sme pri kúpe sami brali na zreteľ.

 4.

Aby naše vyhodnotenie bolo objektívne, musíme sa pozrieť na každý jeden parameter daného produktu. Okrem parametrov dávame veľkú váhu aj užívateľským recenziám (slovenským, českým, nemeckým, anglickým). Ak nájdeme nezrovnalosti v parametroch na e-shopoch, kontaktujeme priamo výrobcu alebo oslovíme odborníka, ktorý s tým má dlhoročné skúsenosti.

5.

Finálnym krokom je vyhodnotenie. Vytvorené je na základe predchádzajúcich krokov. Vytvoríme recenziu, kde budú podrobnejšie rozpísaný prvý traja finalisti. V tabuľke vám zároveň zhrnieme prehľad parametrov 7 najlepších produktov v danej kategórii.