Hudobné hračky pre deti sú takmer stávkou na istotu, keď chcete svojim najmenším urobiť radosť. Nielenže hra na hudobné nástroje deti baví, ale mnoho štúdií preukázalo, že majú výrazne pozitívny vplyv na vývoj ich mozgu. S vedením k hudbe môžete začať už od batoliat a postupne môžu s hraním na hudobný nástroj vyrastať. Začať však môžu kedykoľvek. Bude to mať pre dieťa mnoho pozitívnych účinkov. Treba len vybrať hudobný nástroj, ktorý bude primeraný jeho veku a povahe.

To najdôležitejšie v skratke

  Každé dieťa by si malo skúsiť hru na hudobný nástroj. Podporí to jeho všestranný vývoj. Postačí jednoduchá hra na rytmické hudobné nástroje pre deti. Pomáha to zlepšiť pamäť, motoriku, koncentráciu, sociálne, jazykové a pri pokročilejšom hraní dokonca aj matematické zručnosti. Pre pravidelné systematické hranie by sa však okolo 10 rokov malo rozhodnúť samo dieťa.

  Práve, keď dieťa dosiahne hranicu desiatich rokov, je ideálne začať sa venovať hre na hudobný nástroj serióznejšie a už ho vo výbere nástroja nič neobmedzuje. Avšak čím skôr dieťa zakúsi v živote hudbu, tým lepšie. Aj hudobné hračky pre deti poskytnú dieťaťu dobrý základ už v období batoľaťa. Základnými hudobnými nástrojmi pre deti do šesť rokov sú bubny, xylofón a klavír.

  Základom, ktorým by malo prejsť každé dieťa, je skupinový hudobný krúžok. Tam sa ešte nevenuje serióznej výučbe hudby, ale získa jej základy formou hry a získa aj nových priateľov. Časom, ak sa uňho prejaví talent a chuť, môže prejsť na súkromné lekcie a teóriu hudby. Pri výbere konkrétneho hudobného nástroja hrá okrem veku rolu aj stavba tela a povaha dieťaťa.

  Keď sa už do učenia hry na hudobný nástroj dieťa pustí, je potrebné motivovať ho, aby pri tom vydržalo. Základom motivácie je živiť v ňom radosť z hudby, stanovovať mu reálne ciele, nemať prehnané očakávania, často ho chváliť aj za samotnú snahu a dopriať mu aj občasný oddych od cvičenia.

(ministerstvohraciek.sk)

Hudobné nástroje prinášajú pre deti mnoho výhod

Hudba nás ovplyvňuje v mnohých smeroch. Pri deťoch, ktoré sú ešte vo vývoji, to platí obzvlášť. Pomáha rozvíjať pamäť, motoriku, koncentráciu, sociálne, jazykové a dokonca aj matematické zručnosti. Hranie na hudobný nástroj podporuje rast týchto mozgových dráh v oveľa väčšej miere než samotné počúvanie hudby. Preto by si ho malo vyskúšať každé dieťa bez ohľadu na to, aký výrazný má hudobný talent. Dieťaťu poskytne nasledovné:

Relax a uvoľnenie

Už hračkárske detské hudobné nástroje poskytujú deťom spôsob odreagovania sa, sebavyjadrenia a rozvíjajú kreativitu. Prináša dobrý pocit, keď dieťa zvládne zopakovať jednoduchú melódiu a tvorí aj svoje vlastné. Hranie na hudobný nástroj núti mozog na plné sústredenie sa na daný okamih. Je dôležitá koordinácia všetkých končatín a rozpamätávanie sa na to, čo bude nasledovať. Vypnú sa všetky ostatné myšlienky. Má to teda oddychový až meditačný účinok. často sa využíva ako súčasť terapie pre rôzne zdravotne nezvýhodnené deti. Dôležité je, aby sa dieťa podieľalo na výbere nástroja a bavilo ho to.

Sociálne zručnosti a kontakty

Približne do ôsmich rokov by ste mali uprednostniť skupinové hudobné lekcie, ktoré fungujú na princípe hry zoznamovaním sa s jednotlivými hudobnými nástrojmi a skupinovými aktivitami. Používajú sa pri nich zväčša rytmické hudobné nástroje. Skupinové hranie podporuje prirodzenú potrebu socializácie sa mimo rodiny. A keď staršie dieťa začína so súkromnými hodinami, tak vo väčšine škôl organizujú rôzne recitály, zriaďujú vlastné orchestre a zbory. Takéto spoločné vystupovanie zlepšuje sociálne a emocionálne zručnosti detí. Učia sa pochopiť tímovú prácu a rozvíjajú svoj zmysel pre empatiu.

Lepšie motorické schopnosti

Rovnako ako šport a tanec, tak aj hudba a hranie na hudobné nástroje pomáha deťom rozvíjať ich hrubé a jemné motorické schopnosti. Hranie a spievanie si vyžaduje viac ako len prácu s hlasom alebo rukami či nohami. Okrem nich je nutné používať aj uši a oči, ako aj veľké a malé svaly, a to všetko je nutné súčasne. To prepája telo s mysľou a rozvíja jemnú a hrubú motoriku oveľa rýchlejšie a dokonalejšie. Dokonca aj hudobné hračky pre najmenších spĺňajú tieto atribúty.

Pri hudobných nástrojoch sa deti cítia, nielen uvoľnene a zrelaxovane, ale je to prospešné aj pre ich motorické schopnosti

Lepšia koncentrácia a pamäť

Vyššie spomenutá nutnosť koordinácie rúk, nôh a takmer všetkých zmyslov vyžaduje aj plnú sústredenosť na to, čo sa práve deje. Práve preto je to ideálna činnosť na odreagovanie sa. A navyše to automaticky rozvíja koncentráciu a pamäť. Preto hudobné nástroje pre deti zvoľte aj vtedy, keď trpia nejakou poruchou pozornosti. Lepšie sa ju naučia zvládať. Vedecké štúdie dokonca preukázali, že ľudia hrajúci na hudobné nástroje si lepšie pamätajú veci, aj keď ich o niečom informujete v čase, keď vám nevenujú plnú pozornosť.

Individuálna zodpovednosť

Pokiaľ sa chce dieťa v hraní na hudobný nástroj zlepšovať, tak by sa hraniu malo venovať aspoň 20 až 30 minút denne. Navyše si samo určuje krátkodobé ciele, ako napríklad „chcem sa naučiť hrať túto pieseň, zložiť vlastnú pieseň“ a podobne. Toto všetko deťom buduje rutinu a sebadisciplínu. Keď niečo nacvičujú na verejné vystúpenie, kde väčšinou vystupujú aj iné deti, tak sa v nich rozvíja zmysel pre osobnú zodpovednosť za svoju časť, aby bolo predstavenie úspešné pre všetkých.

Vyššie sebavedomie

Učenie sa hrať na hudobný nástroj  časom prináša viditeľné pokroky. Ak sa deti držia plánu, tak časom dosiahnu svoje krátkodobé aj dlhodobé ciele. Pocit úspechu im dodá verejné vystupovanie a príslušnosť ku komunite taktiež zvýši ich sebavedomie. Všetko však musí ísť ich tempom a na báze dobrovoľnosti. Aj rekreačné hranie a pochvala od rodiny prinesie svoje výsledky. Počúvajte svoje dieťa a všetko prispôsobte jeho povahe.

DOBRE VEDIEŤ:

Hranie na hudobné nástroje rozvíja aj matematické zručnosti. Priamo aj nepriamo. Práca s rytmom pomáha s rátaním zlomkov a koordinácia tela rozvíja priestorové vnímanie potrebné v geometrii.

Hudobné nástroje vyberajte hlavne podľa veku dieťaťa

Na trhu nájdete pre deti hudobné hračky rôznych druhov, ktoré sú vhodné najmä pre batoľatá a predškolákov. Vďaka nim môžu nezáväzne spoznávať hudbu, rytmus aj základy prstokladu či práce s dychom. Pre školákov sú už vhodné skutočné detské hudobné nástroje, teda zmenšeniny dospeláckych hudobných nástrojov. Existujú polovičné či trojštvrťové husle, violončelo bicie nástroje a podobne.

Batoľa

Je tu vhodný akýkoľvek „hudobný“ nástroj, s ktorým sa rado hrá. Malo by skrátka iba skúšať hrať a hudbu vnímať ako zábavu. Kúpte mu teda na začiatok niektoré hudobné hračky pre najmenších v podobe malých klavírikov, bubnov či hrkálok. Hrajte mu jednoduché melódie a pomáhajte mu ich napodobňovať. Ako bude rásť a bude vidieť váš záujem o hudbu, tak v tom bude chcieť pokračovať. Najlepším učiteľom malých detí je príklad v rodine.

Celkovo to deti viac ťahá k hudobným nástrojom, keď je niekto z blízkej rodiny tiež muzikant. Navyše hudobné hračky sú navrhnuté tak, aby pomáhali dieťaťu spoznávať nielen hudbu a melódie, ale aj iné zvuky, čísla a farby.

1 – 3 roky

Je obdobím spoznávania hudby naďalej formou hry a stredom pozornosti by mali byť stále hudobné hračky pre deti. Okrem hračiek však môžete do toho zaradiť jednoduché drevené hudobné nástroje pre deti, ako napr. hrkálky, rumba gule či malé bubny, bongá a iné rytmické hudobné nástroje, ako sú  tamburíny, zvonkohry, kastanety či triangel. Všetko, čo vylúdi príjemne zvuky bez väčšej námahy, je vítané. V tomto veku sa to môže diať všetko ešte v pohodlí domu, prípadne si nájdite nejaké materské centrum, kde usporadúvajú skupinový hudobný krúžok pre najmenších spolu s rodičmi.

Dieťa sa v tomto období cíti najlepšie práve s rodičmi, ale malo by začať nadväzovať aj širšie kontakty. Je to aj obdobie výrazného vývoja mozgu a hudba tomu prirodzene prispeje. Melódie deti pochopia skôr ako slová.

3 – 6 rokov

Ešte stále by malo ísť o skupinovú výučbu hrou. Na súkromné hodiny, špecializáciu na jeden nástroj a zameranie na hudobnú teóriu je ešte priskoro. Koordinácia a sústredenosť sa však v predškolskom veku výrazne rozvíjajú vpred a deti sú o dosť samostatnejšie. V tomto veku však deti inklinujú k úplnému napodobňovaniu dospelých. Z toho dôvodu bude pre nich podnetnejšie nadobro prejsť ku skutočným hudobným nástrojom. Mali by byť jednoduché na vylúdenie melódií a nemalo by byť nutné dvíhať ich či držať. Ideálne sú preto: xylofón, klavír, perkusie a bicie súpravy.

Hoci sa husle či violončelo vyrábajú aj v tzv. detských veľkostiach, nutnosť správneho úchopu by mohla byť pre deti tohto veku náročná. Stačí im sústrediť sa na stlačenie správnych kláves alebo udierať na správne miesto. Veľa vecí naraz by ich mohlo zahltiť a frustrovať.

Od 6 rokov

Školský vek (ideálne od 8. roku života) je vhodný na prechod k súkromným hodinám hudby, pokiaľ po tom dieťa samo túži. Do siedmich rokov pokračujte na klavíri alebo bicích. Vo veku 8 rokov je väčšina detí fyzicky schopná držať ťažšie nástroje. Deti majú väčšiu obratnosť v rukách a prstoch a majú väčšiu kapacitu pľúc a vedia sa oveľa lepšie sústrediť ako v mladšom veku.

Z týchto dôvodov je pre túto vekovú skupinu k dispozícii viac vhodných nástrojov, ako napr.: gitara, elektrická gitara, ukulele, klavír, kejbord, všetky bicie súpravy, akordeón. Zobcová flauta je ideálnym začiatkom v rámci dychových hudobných nástrojov. Nahradiť ju môže aj klarinet.

Od 10 rokov

Je ideálny vek na hranie na akýkoľvek hudobný nástroj, a to aj vtedy, ak sa predtým dieťa nevenovalo žiadnej systematickej hudobnej príprave. Kapacita pľúc je už plne vyvinutá aj koordinačne a motorické zručnosti sú na vysokej úrovni. Z toho dôvodu sa môže špecializovať na všetky už spomenuté nástroje aj na všetky ostatné iné dychové alebo strunové nástroje – akýkoľvek nástroj chce. Malo by si však vyskúšať viacero nástrojov pred definitívnou špecializáciou.

Pri definitívnom výbere treba zvážiť aj fakt, či bude mať priestor trénovať na ňom 20 až 30 minút denne. Nástroj hneď nekupujte, požičajte si ho. Darujte ho svojmu dieťaťu, až keď uvidíte, že naň hrá naozaj rado.

DOBRE VEDIEŤ:

Pri výbere hudobných nástrojov pre deti, zvážte aj stavbu tela. Dlhé prsty sú ideálne na klavír, k trúbke sa zas hodia menšie pery a podobne. Takisto zubný strojček môže ovplyvniť hru na klarinet.

(agatinsvet.sk)

Tipy na udržanie motivácie pri hraní na hudobné nástroje

Hranie na hudobný nástroj sa začína ako zábava, ale keď sa do toho človek ponorí hlbšie, môže to byť naozaj náročné. Od učenia hrou sa prechádza k hudobnej teórii a k povinným stupniciam a piesňam. To môže byť pre dieťa nudné. Treba nájsť správnu mieru medzi budovaním zmyslu pre zodpovednosť a nútením k niečomu, čo ho už vyslovene nebaví. Ako udržať v dieťati počiatočnú radosť z hrania? Treba ho motivovať nasledovne:

Vzťah s učiteľom

Dobrý vzťah s učiteľom je pre radosť z učenia sa kľúčový. Preto ak vypozorujete, že dieťa hudobný krúžok nebaví, porozprávajte sa s ním. Ak zistíte, že problém je v prístupe učiteľa, tak za ním zájdite a pohovorte si s ním. Často ide o drobné nedorozumenia a malá zmena vedie k úplnému obratu situácie. Hudba by mala byť pre dieťa prostriedkom na vyjadrenie svojho vnútorného sveta a ak sa z učiteľa stane dôverník, talent dieťaťa sa rozvinie lepšie. Základom je otvorená komunikácia a ak to nefunguje, v dnešnej dobe existuje mnoho kurzov hry na hudobný nástroj. Hlavne na súkromné lekcie nie je problém nájsť iného učiteľa. Dovoľte dieťaťu hľadať toho správneho, pri ktorom vydrží roky.

Oceňujete aj snahu

Pamätajte si, že nie každé dieťa musí byť hudobný virtuóz. Nejde o to, aby sa hudbou živilo, ale aby získalo všeobecný hudobný rozhľad a zručnosti. Hudobné nástroje pre deti musia byť zábava a majú im dodať schopnosť sústrediť sa, určiť si ciele a dodržovať stanovený rozvrh a pravidelnosť cvičenia. Oceňte už len fakt, že to tak ľahko nevzdáva a pracuje na sebe. Nemusí sa tomu venovať celé roky. Hudobné lekcie dajú človeku veľa aj za jeden či dva roky. Pochvala za maličkosti dokáže v motivácii zázraky a vždy sa nájde niečo, čo dieťa robí ukážkovo.

Pri správnej motivácii a dobrom učiteľovi je šanca, že to nevzdá tak ľahko, naozaj vysoká

Zviditeľňujte jeho pokrok

Toto nadväzuje na predošlý bod. Aj keď dieťa nemá výrazný talent, po cvičení sa pokroky vždy dostavia. Naučte dieťa neporovnávať sa s ostatnými a nerobte to ani vy. Každý máme inú štartovaciu čiaru, podmienky a danosti. Porovnávajte len jeho minulé ja s terajším. Bojuje vaše dieťa so stupnicami či s nejakou piesňou? Ukážte mu pasáž, ktorú už zvládlo, a uistite ho, že časom skladbu zvládne celú. Keď tá chvíľa nastane, pochváľte ho. Takisto je dobré ťažšie pasáže striedať s jednoduchšími, aby ho to bavilo neustále skúšať. Treba plánovať len dosiahnuteľné ciele. Učiteľ by to mal vedieť odhadnúť. Takisto by sa na výbere svojho repertoáru malo podieľať samo dieťa.

Doprajte mu občasnú voľnosť

Základom úspechu je aj každodenný a pravidelný tréning. To je pravda, ale rovnako dôležitý je aj pravidelný oddych. Dokonca aj od činnosti, ktorá dieťa vyslovene baví. Doprajte mu to. Prestávky sú dôležité na rast a rozvoj človeka, ale aj ako hudobníka. Ak cítite z dieťaťa nechuť trénovať, skúste mu urobiť krátku prestávku. Odložte nástroj a zahrajte si s ním nejakú hru. Pravdepodobne sa k hraniu vráti samo na druhý deň. Ak nie, tak ho jemne k tomu postrčte. Opäť je tu dôležitá vzájomná komunikácia.

Nechajte ho baviť sa hudbou aj iným spôsobom

Prečo dieťa začalo s hraním na hudobný nástroj? Hrá aj niekto iný v rodine alebo má za vzor nejakého konkrétneho hudobníka? Usporiadajte dieťaťu rodinný koncert s daným príbuzným, kde si samostatne vyberú, čo budú hrať, alebo mu kúpte lístky na koncert. Skrátka doprajte mu iný druh hudobného zážitku, aký zažíva bežne. Pripomenie mu to, prečo sa na tento krúžok dal a čo ho na tom celom teší. Načerpá nové sily do učenia a aj inšpiráciu na vlastnú tvorbu. Radosť z danej činnosti je najväčšou motiváciou v nej pokračovať. Doprajte dieťaťu aj pravidelný nevšedný hudobný zážitok. Fantázii sa medze nekladú.

Trpezlivosť bude odmenená domácimi kultúrnymi zážitkami

Pamätajte si, že hudobné nástroje podporujú všestranný rozvoj dieťaťa. Preto sa oplatí to skúsiť. Detské učenie sa na hudobné nástroje však nie je iba skúškou jeho trpezlivosti, ale často aj trpezlivosti rodičov a rodinných príslušníkov. Cvičenie však robí majstra a časom sa pomerne ťažko znesiteľná kakofónia zmení v príjemný oddychový domáci koncert. Hudba má blahodarné účinky na tvorcu aj príjemcu. Vydržte a dočkáte sa.

Páčil sa vám článok? Dajte nám vedieť 

5/5 - (2 votes)

Najčastejšie kladené otázky

Aké nástroje sú vhodné pre deti?

Vo všeobecnosti platí, že od 10 rokov sa dieťa môže učiť na akýkoľvek hudobný nástroj. Ideálne je začať klavírom. Z dychových nástrojov je spočiatku vhodné siahnuť po flaute či klarinete.

Ako vybrať správny hudobný nástroj pre dieťa?

Základným faktorom je vek. Rytmické hudobné nástroje ako bubny a xylofón by mali začať systematickú hudobnú prípravu do 6 rokov. Potom je dobré pokračovať klavírom. Následne výber nástroja nechajte na dieťa a jeho povahu.

Prečo je užitočné učiť dieťa na hudobný nástroj už v skorom veku?

Deti pochopia melódie skôr ako samotné slová. Hudobné nástroje pre deti prinášajú mnoho benefitov ako lepšiu koordináciu rúk, nôh a zmyslov, lepšiu pamäť, komunikačné schopnosti a podobne.

– NÁKUP ODPORÚČAME V OVERENÝCH E-SHOPOCH –

(zdroj: heureka.sk; 463 recenzií)

(zdroj: heureka.sk; 17 046 recenzií)

(zdroj: heureka.sk; 1 536 recenzií)

(zdroj: heureka.sk; 354 recenzií)

NakupnyKompas.sk

NakupnyKompas.sk

- Prinášame reálnu skúsenosť -

Hľadáme, prekladáme (české, nemecké a anglické zdroje), objasňujeme a pýtame sa na rady zo strany odborníkov. Tvoríme pre vás obsah na rôzne témy. Snažíme sa prinášať reálnu skúsenosť aj od vás, našich čitateľov.

Plánujete si v blízkej dobe niečo kúpiť? Podeľte sa s nami o skúsenosti a ma Vás za to odmeníme.

9
8