Slnko je životodarnou energiou, zdrojom svetla a tepla, je nepochybne aj katalyzátorom mnohých rastových procesov na úrovni živých organizmov, keďže ho k životu a vôbec k svojmu vývoju potrebujú nielen rastliny a plodiny, ale všetky živé bytosti na Zemi. Vo...